NIK podpisała deklarację o współpracy z Gruzją

W Sejmie podpisano deklarację o współpracy Najwyższej Izby Kontroli i organów kontroli Gruzji.

Chodzi m.in. o pomoc w dostosowaniu się do standardów UE, spotkania, seminaria dotyczące kontroli funduszy unijnych, przeciwdziałanie korupcji i badania finansów administracji rządowej i samorządowej.

Źródło: PAP