Informacje dla kierowców

DSC05044W Gruzji uznawane jest polskie prawo jazdy. Zgodnie z przepisami tranzytowymi osoba podróżująca samochodem osobowym może pozostawać na terenie Gruzji do 90 dni bez obowiązku przerejestrowania samochodu oraz oclenia. Jeśli właściciel pojazdu zamierza zostać na terenie Gruzji dłużej, musi dokonać czasowej rejestracji na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Przy wjeździe samochodem osobowym nie będącym własnością kierującego wymagane jest posiadanie umowy w formie aktu notarialnego (najczęściej użyczenie, najem) przetłumaczonej na język gruziński, rosyjski lub angielski, zawartej między właścicielem a użytkownikiem pojazdu.

Dla turystów podróżujących samochodem nie jest obowiązkowe ubezpieczenie AC, niemniej jednak ze względu na ruch i sposób jazdy w Gruzji zalecane jest jego wykupienie po wjeździe na terytorium Gruzji.

Kierowcy i piesi często nie przestrzegają zasad ruchu drogowego, dlatego poruszanie się po drogach wymaga dużej ostrożności. Dozwolona prędkość w terenie zabudowanym to 60 km/h a w niezabudowanym 90 km/h. Istotnym zagrożeniem, szczególnie w nocy, są zwierzęta (krowy, owce, konie) bardzo często przeganiane przez drogę lub pozostawiane bez opieki w jej pobliżu.

W Gruzji występują samochodowe szlaki turystyczne o podwyższonym stopniu ryzyka. Dla przykładu droga w Tuszeti (do wsi Omalo), szczególne niebezpieczna jest za przełęczą, gdzie w godzinach popołudniowych dochodzi do jej oblodzenia. Do niebezpiecznych dróg zalicza się również drogę z Uszguli do Lentechi.

Gruzińscy kierowcy luźno podchodzą do zasad ruchu drogowego, nie są przyzwyczajeni do rowerzystów na drogach, a brawura i ryzykowne zachowania na drogach są powszechne.

Źródło: MSZ RP