Wymiana handlowa Polska – Gruzja

flagaWedług wstępnych danych gruzińskiego urzędu statystycznego, w 2014 import z Polski wyniósł 94 mln USD, czyli 1,1% całego importu; Polska zajęła 20 pozycje wśród kierunków importu. Eksport do Polski wyniósł 10,1 mln USD, czyli 0,35% całego eksportu; Polska zajęła 31 pozycję wśród kierunków eksportowych.

Według polskich danych za 10 mies. 2014, Polski eksport do Gruzji wzrósł o 2%, a import o 13%. W całym 2013 r. polski eksport do Gruzji wyniósł 102 mln USD a import 19,5 mln USD. Wzrost eksportu wyraźnie zwolnił – we wcześniejszych pięciu latach rósł średnio o ok. 20% rocznie. Główne towary eksportowane do Gruzji: farmaceutyki, kosmetyki i chemia gospodarcza, maszyny i urządzenia, żywność przetworzona, pojazdy, meble, mięso. Główne towary importowane z Gruzji: wyroby szklane, orzechy, wino, woda mineralna, rury metalowe. Gruzja odpowiadała za 0,05% polskiego eksportu i 0,01% importu.

Na podstawie: MSZ RP