Wiza oraz przepisy wjazdowe

Od 9 czerwca 2015 r. uległy zmianie warunki pobytu w Gruzji dla obywateli państw Unii Europejskiej (w tym Polski). Wszyscy obywatele Polski, bez względu na cel przyjazdu, po
8 czerwca 2015 r. mogą wjechać do Gruzji  w ruchu bezwizowym i pozostać na terytorium Gruzji do 365 dni. Po tym okresie muszą opuścić terytorium Gruzji, przy czym kolejny wjazd rozpoczyna nowy okres 365 dni w ruchu bezwizowym.

Dla osób, które przebywają w Gruzji na dawnych zasadach (zezwolenie na pobyt), nowe przepisy zaczną obowiązywać w dniu, w którym wjadą do Gruzji pierwszy raz po 8 czerwca 2015 roku. Utrzymana zostaje zasada, iż obywatele Polski mogą przekraczać granicę zarówno na podstawie paszportu, jak i dowodu osobistego.

Dla osób wyjeżdżających do Gruzji nie ma żadnych obowiązkowych szczepień.

Źródło: Ambasada RP w Tbilisi